Kontakt

Čokoservis s.r.o.

E-mail: info@cokoladova-fontana.sk
Tel.: 00420 608 226 933

Číslo účtu: 2400544022/8330 Fio banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK9483300000002400544022
IČ: 24124206
IČ DPH: CZ24124206

Adresa: Čokoservis s.r.o., Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 – je tu iba sídlo firmy a korešpondenčná adresa pre listové zásielky, nie balíky. Nie je tu obchod ani sklad tovaru. Adresa pre balíky (reklamácie, vrátenie tovaru): Čokoservis s.r.o., Brněnská Pole 1810/5, 66451 Šlapanice, ČR. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 180749.

Elektroodpad:
Spoločnosť Čokoservis s.r.o. je zapísaná v Zozname výrobcov (dovozcov) elektrozariadení vedenom ministerstvom životného prostredia pod číslom 07942/11-ECZ. Spoločnosť plní povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu prostredníctvom Rema systému, a.s. V cene každého predávaného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok REMA Systému.

Odpady z obalov:
Spoločnosť Čokoservis s.r.o. uzavrela zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, a.s., a plní tak svoje povinnosti zaistiť spätný odber a využitie odpadu z obalov spôsobom podľa §13 ods. 1 písm. c) zákona o obaloch a zapojila sa do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientskym číslom F00110742.